• Thứ Hai-Thứ Sáu: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
  • Odolo (BS) Nước Ý

Dấu mốc quan trọng

Hành trình trở thành một công ty gia đình dẫn đầu

1969

Thành lập công ty

1977

Hệ thống vận chuyển tốc độ cao (22m/s) đầu tiên

1982

Cài đặt dây chuyền đầu tiên bên ngoài nước Ý

1990

Mở xưởng chế tạo máy mới

2002

Thành lập bộ phận Điện & Tự động hóa

2006

Xây dựng dây chuyền 1 triệu tấn/năm đầu tiên

2019

Kỷ niệm 50 năm thành lập

50

Năm hoạt động

100

Dự án đã hoàn thành

30

Quốc gia

25000

M2 diện tích nhà xưởng

100

Khối lượng (tấn) tối đa của các linh kiện rời

🍪