• Thứ Hai-Thứ Sáu: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
  • Odolo (BS) Nước Ý

Dây chuyền cán thép nóng sản xuất thép tròn trơn

Kết quả nói lên tất cả: hơn 100 dự án đã hoàn thành trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, lắp đặt dây chuyền cán thép nóng sản xuất các sản phẩm thép dài. Đây là sự cam kết của chúng tôi đối với mỗi dự án. Dưới đây là một loạt giải pháp mà chúng tôi đã xây dựng cho dây chuyền cán nóng thép tròn trơn (SBQ).

Khách hàng của chúng tôi là những nhà cung cấp hàng đầu về thép thanh ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Nhờ khả năng thiết kế quy trình, tối ưu hóa chu trình và cung cấp các dây chuyền cán thép nóng có hiệu suất cao, chúng tôi đã đáp ứng tốt mọi tiêu chuẩn khách hàng đề ra.

🍪